Фазерна изолация – звукоизолация и топлоизолация в едно

Фазерната изолация съчетава в себе си едновремено добра звукоизолация и топлоизолация.

Фазерната изолация може да се използва за изолация на стени – вътрешни и външни, покриви – плоски и скатни, както и подове. Коефициентът на топлопроводимост варира между 0, 037–0, 050 W/mK според вида и производителя. Специфичният топлинен капацитет е 2100 J/kg. K, далеч над стойностите на обичайните изолационни и строителни материали. Това означава, че фазерната изолация има отлична акумулираща способност и през лятото, дори при температурни амплитуди от над 20°С, не позволява повишение на вътрешните температури през топлата част на деня с повече от 3°С. Така може значително по-добре да се използват пасивни техники за охлаждане.

Фазерните плочи комбинират и няколко свойства, които ги правят отличен звукоизолатор – плътност, порьозност, еластичност и якост на огъване. По отношение на противопожарните изисквания фазерните изолации имат клас по реакция на огън E, съгласно БДС EN 13501-1, който отговаря на останалите органични изолационни материали.